Algemene en leveringsvoorwaarden.

 

Leveringsvoorwaarden Frieda’s Borduurshop.

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Frieda's Borduurshop, de leverancier,  bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

 

Totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld en nadat u het bestelformulier hebt ingevuld en verzonden langs elektronische weg, van ons een orderbevestiging heeft ontvangen, elektronisch (e-mail).

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Bij het beschikbaar zijn van bijvoorbeeld 1 product en daar waar meerdere bestellingen voor worden gedaan, zal het product worden toegekend aan de eerste koper. Daar waar gesproken wordt over tijdelijke aanbiedingen zal duidelijk vermeld zijn de geldigheidsduur van de aanbieding.

Acceptatie bestellingen
Alle bestellingen dienen ten alle tijden vooruit betaald te worden. Ook telefonische bestellingen worden uitsluitend geleverd na vooruitbetaling.
Bij vooruitbetaling vervalt de bestelling na 14 dagen bij uitblijven betaling.

Betalingsmogelijkheden
Frieda's Borduurshop accepteert de volgende betalingsmogelijkheden:
- alle bestellingen: vooruitbetaling via ons RABO nummer of eenmalige machtiging stellingen: vooruitbetaling via Ideal.

Levering
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van Frieda's Borduurshop wiens product(en) u hebt besteld.
De bestellingen die voor 15.00 uur gedaan zijn worden normaliter binnen 3 á 8 werkdagen dag verzonden, indien voorradig. Hier kan door externe omstandigheden van afgeweken worden. Maar bedraagt maximaal 8 werkdagen bij verzending. Voor speciale bestellingen is de levertijd 14-30 dagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Eventuele langere levertijden staan vermeld bij het product en zullen expliciet in de orderbevestiging vermeld worden.
Indien, om wat voor redenen dan ook, door Frieda's Borduurshop niet aan de gestelde leveringstermijn kan worden voldaan, wordt de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en de mogelijkheid geboden de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betalingen worden binnen 14 dagen aan koper terugbetaald.
Overigens worden administratieve fouten in de factuur binnen 14 dagen gecorrigeerd.

Verzendkosten
De verzendkosten voor bestellingen binnen Nederland via PostNL:
De verzendkosten bedragen  €6,95
Bij een orderbedrag boven de € 35.- aan producten vrij aan verzendkosten ( € 0,-) 

Afhalen in Ens geen kosten (op afspraak)

De verzendkosten naar Belgie en Duitsland:
PostNL € 10,95 per bestelling

Niet goed - geld terug 
Frieda's Borduurshop is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Indien blijkt dat de producten of diensten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten of diensten, dient Frieda's Borduurshop het volledige aankoopbedrag binnen 30 dagen na levering terug te betalen. Dit is alleen op artikelen die niet door ons bewerkt zijn de blanco artikelen.

Koper kan ook verzoeken om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende deel. Alle retourbetalingen vinden zo spoedig mogelijk plaats doch uiterlijk 14 dagen na het ontvangen van de klacht. De koper is gehouden binnen een redelijke termijn van constatering van het gebrek, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst, daarvan melding te doen bij Frieda's Borduurshop.. De koper zal de ontvangen producten direct na melding aan Frieda's Borduurshop terugzenden. 

Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar maken. Frieda's Borduurshop  is gehouden deze klacht binnen 7 dagen na ontvangst te behandelen en hierover in overleg met de koper te treden.